نابینایی شیخ زکزاکی تکذیب شد
یکی از اعضای جنبش اسلامی نیجریه، خبر نابینا شدن شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان این کشور را به شدت تکذیب کرد.

نابینایی شیخ زکزاکی تکذیب شد

یکی از اعضای جنبش اسلامی نیجریه، خبر نابینا شدن شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان این کشور را به شدت تکذیب کرد.
نابینایی شیخ زکزاکی تکذیب شد

فروش بک لینک