محدودیت استفاده از نقاب برای زنان مسلمان در آلمان
وزیر کشور آلمان از اظهار تمایل دولت برای اعمال محدودیت در استفاده از نقاب توسط زنان مسلمان خبر داده است.

محدودیت استفاده از نقاب برای زنان مسلمان در آلمان

وزیر کشور آلمان از اظهار تمایل دولت برای اعمال محدودیت در استفاده از نقاب توسط زنان مسلمان خبر داده است.
محدودیت استفاده از نقاب برای زنان مسلمان در آلمان

مرجع سلامتی

داعش با بهره‌گیری از روش‌های آلمان نازی، به دنبال تربیت نسلی از قاتلان حرفه‌ای است.

اخبر جهان

استخدام ایران