آیه ای که امام را مشرف به موت می کرد
اگر همه مردم از مشرق تا مغرب بمیرند تا زمانی که قرآن با من باشد، از تنهائى نمی ترسم

آیه ای که امام را مشرف به موت می کرد

اگر همه مردم از مشرق تا مغرب بمیرند تا زمانی که قرآن با من باشد، از تنهائى نمی ترسم
آیه ای که امام را مشرف به موت می کرد

آهنگ جدید

ای كاش آن روز در حمام به او پرخاش كرده و ناراحتی خود را بروز می دادم تا گرفتار نمی شد

دانلود سریال

خبرگذاری اصفحان