روانشناسی معنوی و تفاوت آن با روانشناسی دینی و مذهبی 

از نظر علم روانشناسی پرداختن به بعد روحانی و معنوی وجود، لازمه ارتقای سلامت روان است. در همین راستا شاخه‌ای به عنوان روانشناسی معنوی شکل گرفته است که در جلسات درمان بیشتر به معنویات می‌پردازد و از این طریق تلاش می‌کند تا به سلامت روان افراد کمک کند. روانشناسی معنوی چیزی فراتر از مشاوره دادن با رویکرد دینی خاصی است و به طور کلی همه مذاهب می‌توانند بر اساس آموزه‌های خود از آن استفاده کنند.

روانشناسی دینی مذهبی
روانشناسی دینی مذهبی

در حقیقت روانشناسی معنوی شاخه‌ای مدرن از روان شناسی است که به عنوان روانشناسی فراشناختی شناخته می‌شود و در چارچوب علم به ابعاد متعالی و معنوی انسان نیز می‌پردازد.

موارد زیر از جمله مسائلی هستند که در روان شناسی معنوی به آن‌ها پرداخته می‌شود:

– بررسی میزان رشد معنویت در فرد

– بررسی تجارب معنوی خاص ( احساس ارتباط گرفتن با خدا یا یک نیروی برتر در جهان)

– بررسی تجارب عرفانی

– پرداختن به بحران‌های روحانی و معنوی

و …