انتصاب نخستین زن مسلمان قاضی در دادگاه ویکتوریا
عرفا مسعود به عنوان نخستین زن مسلمان قاضی در تاریخ دادگاه ایالت ویکتوریا در استرالیا انتخاب شد.

انتصاب نخستین زن مسلمان قاضی در دادگاه ویکتوریا

عرفا مسعود به عنوان نخستین زن مسلمان قاضی در تاریخ دادگاه ایالت ویکتوریا در استرالیا انتخاب شد.
انتصاب نخستین زن مسلمان قاضی در دادگاه ویکتوریا

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

اخبار دنیای دیجیتال