حق زن بر همسرش در کلام امام سجاد(ع)
حق زن اين است كه بدانى خداوند عزّوجلّ او را مايه آرامش و انس تو قرار داده و اين نعمتى از جانب اوست.

حق زن بر همسرش در کلام امام سجاد(ع)

حق زن اين است كه بدانى خداوند عزّوجلّ او را مايه آرامش و انس تو قرار داده و اين نعمتى از جانب اوست.
حق زن بر همسرش در کلام امام سجاد(ع)

خرید بک لینک

موسیقی