ادعای مبلغ سعودی: همجنس گرایی باعث خروج از دین اسلام نمی شود!
مبلغ وهابی سعودی با اظهاراتی مبنی بر اینکه همجنس گرایی مستوجب عقوبت دنیوی نیست و باعث نمی شود عاملان آن از دین خارج شوند، موجی از انتقادات را در شبکه های اجتماعی بوجود آورد.

ادعای مبلغ سعودی: همجنس گرایی باعث خروج از دین اسلام نمی شود!

مبلغ وهابی سعودی با اظهاراتی مبنی بر اینکه همجنس گرایی مستوجب عقوبت دنیوی نیست و باعث نمی شود عاملان آن از دین خارج شوند، موجی از انتقادات را در شبکه های اجتماعی بوجود آورد.
ادعای مبلغ سعودی: همجنس گرایی باعث خروج از دین اسلام نمی شود!

آپدیت نود 32 جدید

ganool review

سعودی ها در یمن به مساجد هم رحم نمی کنند
بر اساس گزارش های آماری از یمن در طول یک سال، ۱۴۴ مسجد و مقبره در حمله نیروهای سعودی به این کشور تخریب شده اند.

سعودی ها در یمن به مساجد هم رحم نمی کنند

بر اساس گزارش های آماری از یمن در طول یک سال، ۱۴۴ مسجد و مقبره در حمله نیروهای سعودی به این کشور تخریب شده اند.
سعودی ها در یمن به مساجد هم رحم نمی کنند