حروف مقطعه، حروف رمز قرآن كريم است.

اس ام اس

دانلود نرم افزار