مسؤولیت مستقیم سیدصادق شیرازی در تولید فیلم جنجالی +مستندات ویدیویی
یاسر الحبیب: «این فیلم توسط برجسته ترین کارگردان ها و هنرمندان غربی ساخته می‌شود… و باعث تخریب شخصیت اسطوره ای خلفا (شیخین) خواهد شد.»

مسؤولیت مستقیم سیدصادق شیرازی در تولید فیلم جنجالی +مستندات ویدیویی

یاسر الحبیب: «این فیلم توسط برجسته ترین کارگردان ها و هنرمندان غربی ساخته می‌شود… و باعث تخریب شخصیت اسطوره ای خلفا (شیخین) خواهد شد.»
مسؤولیت مستقیم سیدصادق شیرازی در تولید فیلم جنجالی +مستندات ویدیویی

خرید بک لینک رنک 2

دانلود فیلم خارجی