معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف در همایش وقف و حوزه های علمیه اعلام کرد: از میان 180 هزار نیت وقف، تنها 8 هزار مورد برای حوزه های علمیه است.

دانلود موزیک

خرید لینک