شباهت عربستان با داعش در تخریب مساجد +ویدیو
فعالان در شبکه اجتماعی فیسبوک ویدیویی را از لحظه منفجر کردن مسجد شیخ جمال الدین در روستای الصراری در استان تعز یمن به سبک گروه تروریستی داعش منتشر کردند.

شباهت عربستان با داعش در تخریب مساجد +ویدیو

فعالان در شبکه اجتماعی فیسبوک ویدیویی را از لحظه منفجر کردن مسجد شیخ جمال الدین در روستای الصراری در استان تعز یمن به سبک گروه تروریستی داعش منتشر کردند.
شباهت عربستان با داعش در تخریب مساجد +ویدیو

پرس نیوز