غذای حرام در فروشگاه حلال!
مسئولان دولتی فرانسه در منطقه کلمب در نزدیکی پاریس تهدید کرده‌اند در صورت خودداری یک فروشگاه عرضه محصولات «حلال» از فروش گوشت خوک و نوشیدنی‎های الکلی، آن را تعطیل خواهند کرد.

غذای حرام در فروشگاه حلال!

مسئولان دولتی فرانسه در منطقه کلمب در نزدیکی پاریس تهدید کرده‌اند در صورت خودداری یک فروشگاه عرضه محصولات «حلال» از فروش گوشت خوک و نوشیدنی‎های الکلی، آن را تعطیل خواهند کرد.
غذای حرام در فروشگاه حلال!

دانلود آهنگ آذری