فاز اول زائر شهر رضوی افتتاح شد
در فرخنده سالروز میلاد حضرت ثامن الحجج(ع) فاز نخست زائرشهر رضوی، با حضور آیت الله علم الهدی، در مشهد افتتاح شد.

فاز اول زائر شهر رضوی افتتاح شد

در فرخنده سالروز میلاد حضرت ثامن الحجج(ع) فاز نخست زائرشهر رضوی، با حضور آیت الله علم الهدی، در مشهد افتتاح شد.
فاز اول زائر شهر رضوی افتتاح شد