قتل عام مجروحان شیعه توسط نیروهای بارزانی +عکس
در ادامه حملات شبه نظامیان مسلح وابسته به مسعود بارزانی رییس یکی از احزاب سیاسی استان کردستان عراق به شهر شیعه و ترکمان نشین “طوزخورماتو” شب گذشته یکدستگاه آمبولانس مملو از مجروحان هدف تیراندازی قرار گرفته و کلیه سرنشینان آن قتل عام شدند.

قتل عام مجروحان شیعه توسط نیروهای بارزانی +عکس

در ادامه حملات شبه نظامیان مسلح وابسته به مسعود بارزانی رییس یکی از احزاب سیاسی استان کردستان عراق به شهر شیعه و ترکمان نشین “طوزخورماتو” شب گذشته یکدستگاه آمبولانس مملو از مجروحان هدف تیراندازی قرار گرفته و کلیه سرنشینان آن قتل عام شدند.
قتل عام مجروحان شیعه توسط نیروهای بارزانی +عکس

آپدیت نود 32

تکنولوژی جدید