اهدای نسخه‌های قرآن به غیر مسلمانان در فلوریدا
جمعیت اسلامی «بی کانتی»(Bay County) در ایالت فلوریدا آمریکا به منظور آشنایی بیشتر غیر مسلمانان با اسلام به اهدای نسخه‌های قرآن پرداخت.

اهدای نسخه‌های قرآن به غیر مسلمانان در فلوریدا

جمعیت اسلامی «بی کانتی»(Bay County) در ایالت فلوریدا آمریکا به منظور آشنایی بیشتر غیر مسلمانان با اسلام به اهدای نسخه‌های قرآن پرداخت.
اهدای نسخه‌های قرآن به غیر مسلمانان در فلوریدا

بک لینک رنک 3

فانتزی

یکی از مقامات بلند پایه سازمان دیانت ترکیه از تصمیم این کشور برای ترجمه و چاپ قرآن کریم به 180 زبان زنده دنیا خبر داد.

روزنامه ایران

موزیک جوان

قرآن کتاب مقدسی است که از برادری و کامیابی جهانی حمایت می‌کند.

موسیقی روز

پرشین موزیک