حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره مبناى محاسبه دیه سال پاسخ گفته است.

موسیقی روز