برگزاری مسابقه اینترنتی بهترین قاری جهان
نتایج مسابقه اینترنتی «قاری جهانی قدس» در فلسطین شب گذشته، ۳۰ آذرماه، اعلام شد.

برگزاری مسابقه اینترنتی بهترین قاری جهان

نتایج مسابقه اینترنتی «قاری جهانی قدس» در فلسطین شب گذشته، ۳۰ آذرماه، اعلام شد.
برگزاری مسابقه اینترنتی بهترین قاری جهان