مسلمانان در کم‌تر از یک درصد تیراندازی‌های آمریکا نقش داشته‌اند +عکس
حادثه مرگ‌بار در باشگاه شبانه هم‌جنس‌بازان در اورلاندو، فرصت دیگری به ترامپ داد تا بر لزوم جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا تأکید کند، بدون اعتراف به این‌که حوادث تیراندازی از این دست به ندرت توسط یک مسلمان یا حتی اسلام‌گرای افراطی شکل گرفته است.

مسلمانان در کم‌تر از یک درصد تیراندازی‌های آمریکا نقش داشته‌اند +عکس

حادثه مرگ‌بار در باشگاه شبانه هم‌جنس‌بازان در اورلاندو، فرصت دیگری به ترامپ داد تا بر لزوم جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا تأکید کند، بدون اعتراف به این‌که حوادث تیراندازی از این دست به ندرت توسط یک مسلمان یا حتی اسلام‌گرای افراطی شکل گرفته است.
مسلمانان در کم‌تر از یک درصد تیراندازی‌های آمریکا نقش داشته‌اند +عکس

تکنولوژی جدید

مسلمانان آنتاریوی کانادا، با گذاشتن پاکت‌هایی حاوی شال گردن در مکان‌های عمومی قصد کمک به نیازمندان در زمستان و فصل سرما را دارند.

میهن دانلود

عرفان دینی