جامعه مدرسین: نگذارید مظلومیت مردم بحرین فراموش شود
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای، اقدام اخیر دولت بحرین را محکوم کرده و از تمام مردم مسلمان وانقلابی و نهاد های مردمی خواست همچون گذشته به حمایت از مظلومان بر خیزند و نگذارند مظلومیت مردم بحرین فراموش شود.

جامعه مدرسین: نگذارید مظلومیت مردم بحرین فراموش شود

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای، اقدام اخیر دولت بحرین را محکوم کرده و از تمام مردم مسلمان وانقلابی و نهاد های مردمی خواست همچون گذشته به حمایت از مظلومان بر خیزند و نگذارند مظلومیت مردم بحرین فراموش شود.
جامعه مدرسین: نگذارید مظلومیت مردم بحرین فراموش شود

بازی