19 کافر چینی مسلمان شدند +عکس
۱۹ نفر از غیر مسلمانان چین طی مراسمی در مسجد «چانگ پینگ» چین به دین مبین اسلام مشرف شدند.

19 کافر چینی مسلمان شدند +عکس

۱۹ نفر از غیر مسلمانان چین طی مراسمی در مسجد «چانگ پینگ» چین به دین مبین اسلام مشرف شدند.
19 کافر چینی مسلمان شدند +عکس