جایزه کسی که قرآن را از آخر به اول حفظ کرده!
حجت الاسلام قرائتی: روزی شخصی آمد و به بنده گفت من قرآن را به صورت برعکس حفظ هستم و به همین دلیل جایزه ای به من بده، این شخص به بنده گفت که تیزهوش هستم و ۲۰ سال در این زمینه کار کردم حال جایزه من چیست…

جایزه کسی که قرآن را از آخر به اول حفظ کرده!

حجت الاسلام قرائتی: روزی شخصی آمد و به بنده گفت من قرآن را به صورت برعکس حفظ هستم و به همین دلیل جایزه ای به من بده، این شخص به بنده گفت که تیزهوش هستم و ۲۰ سال در این زمینه کار کردم حال جایزه من چیست…
جایزه کسی که قرآن را از آخر به اول حفظ کرده!

باران فیلم