رونمایی از تابلو حضرت مریم(س) در برج آزادی
همزمان با آغاز سال نو میلادی از تابلو حضرت مریم(س) در برج آزادی رونمایی خواهد شد.

رونمایی از تابلو حضرت مریم(س) در برج آزادی

همزمان با آغاز سال نو میلادی از تابلو حضرت مریم(س) در برج آزادی رونمایی خواهد شد.
رونمایی از تابلو حضرت مریم(س) در برج آزادی