گزارش کمیته مستقل رسیدگی به پرونده آزار جنسی کودکان توسط اعضای کلیسای انگلستان نشان می دهد که این کلیسا در دهه های گذشته در جلوگیری یا گزارش رخدادهای اینچنینی ضعیف عمل کرده است.

خبر فرهنگیان