اتمام بازسازی طلا کاری گنبد حرمین امامین عسکریین(ع)
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه در داخل حرم بجز نصب ضریح اقدام دیگری نمانده است گفت: درهای حرم نیز در شهر‌های اصفهان، شیراز و قم ساخته شده و آماده نصب است.

اتمام بازسازی طلا کاری گنبد حرمین امامین عسکریین(ع)

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه در داخل حرم بجز نصب ضریح اقدام دیگری نمانده است گفت: درهای حرم نیز در شهر‌های اصفهان، شیراز و قم ساخته شده و آماده نصب است.
اتمام بازسازی طلا کاری گنبد حرمین امامین عسکریین(ع)

گوشی موبایل