ظریف با مراجع تقلید قم دیدار کرد
وزیر امور خارجه کشورمان در سفری یکروزه به قم با تعدادی از مراجع تقلید و علمای این شهر دیدار و گفت‌وگو کرد.

ظریف با مراجع تقلید قم دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در سفری یکروزه به قم با تعدادی از مراجع تقلید و علمای این شهر دیدار و گفت‌وگو کرد.
ظریف با مراجع تقلید قم دیدار کرد

آپدیت نود 32 ورژن 9

روزنامه ایران

با دیدار اخیر رئیس جمهور جدید آرژانتین با پاپ، پروتکل جدید اجرا شد و پاپ با دومین زن او احوالپرسی کرد.

روزنامه ایران

شهرداری