تشییع پیکر مدیر اسبق حوزه علمیه اهل سنت تالش
وی پس از تحمل دو سال رنج بیماری، شب گذشته در سن ۸۰ سالگی ندای حق را لبیک گفت و پیکر آن مرحوم با حضور اقشار مختلف مردم در روستای اوله کری اسالم به خاک سپرده شد.

تشییع پیکر مدیر اسبق حوزه علمیه اهل سنت تالش

وی پس از تحمل دو سال رنج بیماری، شب گذشته در سن ۸۰ سالگی ندای حق را لبیک گفت و پیکر آن مرحوم با حضور اقشار مختلف مردم در روستای اوله کری اسالم به خاک سپرده شد.
تشییع پیکر مدیر اسبق حوزه علمیه اهل سنت تالش