جشن نیمه شعبان بدعت نیست
مفتی مصر در مراسم جشن شب نیمه شعبان گفت: بزرگداشت شب نیمه شعبان و احیای آن با دعا و قرائت قرآن و صلوات بر پیامبر(ص) و استغفار از اصول اسلام است و بدعت نیست.

جشن نیمه شعبان بدعت نیست

مفتی مصر در مراسم جشن شب نیمه شعبان گفت: بزرگداشت شب نیمه شعبان و احیای آن با دعا و قرائت قرآن و صلوات بر پیامبر(ص) و استغفار از اصول اسلام است و بدعت نیست.
جشن نیمه شعبان بدعت نیست

روزنامه قانون