چرا بهشت بر زائران عبدالعظیم حسنی(ع) واجب می‌شود؟
در مورد فضيلت زيارت، امامزاده سيدالكريم، عبدالعظيم حسنى (عليه السلام) دو حديث وارد شده …

چرا بهشت بر زائران عبدالعظیم حسنی(ع) واجب می‌شود؟

در مورد فضيلت زيارت، امامزاده سيدالكريم، عبدالعظيم حسنى (عليه السلام) دو حديث وارد شده …
چرا بهشت بر زائران عبدالعظیم حسنی(ع) واجب می‌شود؟