سوء استفاده جنسی چند کشیش پیر از کودکان ناشنوا!
کشیشان یک مدرسه کاتولیک در ایالت مندوزا در آرژانتین، متهم به سوءاستفاده جنسی از کودکان کر و لال شدند، کودکانی که به خاطر عدم شنوایی قادر به شکایت نبوده‌اند.

سوء استفاده جنسی چند کشیش پیر از کودکان ناشنوا!

کشیشان یک مدرسه کاتولیک در ایالت مندوزا در آرژانتین، متهم به سوءاستفاده جنسی از کودکان کر و لال شدند، کودکانی که به خاطر عدم شنوایی قادر به شکایت نبوده‌اند.
سوء استفاده جنسی چند کشیش پیر از کودکان ناشنوا!

مراحل نصب ضریح جدید پیر میدان دار عشق؛ حضرت حبیب ابن مظاهر اسدی(رضی) در جوار مضجع مطهر ‏سیدالشهدا(ع) آغاز شد.

اتوبیوگرافی

تکنولوژی جدید