رقص شمشیر تاجر اسلام‌ستیز در دیار پدرخوانده تروریست‌ها
دونالد ترامپ در حالی هدف از نخستین سفر خارجی خود به ریاض را متحدکردن جهان علیه تروریسم و مقابله با ایران عنوان کرده است که به اذعان تحلیلگران سیاسی، عربستان سعودی خاستگاه وهابیت و افراط‌گرایی و پدر معنوی تروریست‌ها است.

رقص شمشیر تاجر اسلام‌ستیز در دیار پدرخوانده تروریست‌ها

دونالد ترامپ در حالی هدف از نخستین سفر خارجی خود به ریاض را متحدکردن جهان علیه تروریسم و مقابله با ایران عنوان کرده است که به اذعان تحلیلگران سیاسی، عربستان سعودی خاستگاه وهابیت و افراط‌گرایی و پدر معنوی تروریست‌ها است.
رقص شمشیر تاجر اسلام‌ستیز در دیار پدرخوانده تروریست‌ها

دعای اینگونه افراد مستجاب نمی شود
امام صادق(ع) در روایتی یکی از سه نفری که دعایشان مستجاب نمی شود را معرفی نمودند.

دعای اینگونه افراد مستجاب نمی شود

امام صادق(ع) در روایتی یکی از سه نفری که دعایشان مستجاب نمی شود را معرفی نمودند.
دعای اینگونه افراد مستجاب نمی شود