دو دانشجوی آمریکایی به شیوه اعراب بادیه نشین ازدواج کردند +تصاویر
دو دانشجوی آمریکایی با سفر به کشورهای عربی، به شیوه اعراب بادیه نشین ازدواج کردند.

دو دانشجوی آمریکایی به شیوه اعراب بادیه نشین ازدواج کردند +تصاویر

دو دانشجوی آمریکایی با سفر به کشورهای عربی، به شیوه اعراب بادیه نشین ازدواج کردند.
دو دانشجوی آمریکایی به شیوه اعراب بادیه نشین ازدواج کردند +تصاویر

اندروید

مردم و شهردار یک منطقه مسلمان‌نشین در کارولینانی جنوبی در اعتراض به سخنان اسلام‌ستیزانه «دونالد ترامب» از آوارگان برای اقامت در شهرشان دعوت به عمل آوردند.

مد روز

مدرسه