نبش قبر و منفجر کردن یک مقبره توسل القاعده
منابع یمنی اعلام کردند، گروه تروریستی القاعده اثر تاریخی باستانی گنبد مزار شیخ عبدالهادی السودی با قدمت بیش از ۸ قرن در استان تعز یمن را منفجر کرد.

نبش قبر و منفجر کردن یک مقبره توسل القاعده

منابع یمنی اعلام کردند، گروه تروریستی القاعده اثر تاریخی باستانی گنبد مزار شیخ عبدالهادی السودی با قدمت بیش از ۸ قرن در استان تعز یمن را منفجر کرد.
نبش قبر و منفجر کردن یک مقبره توسل القاعده

اتوبیوگرافی