شباهت‌های حضرت حجت(عج) با پیامبران الهی
خداوند تبارک و تعالی همان گونه که به ولادت اسماعیل ـ علیه‌السّلام ـ بشارت داده است به ولادت و قیام قائم (عج) نیز بشارت داده است.

شباهت‌های حضرت حجت(عج) با پیامبران الهی

خداوند تبارک و تعالی همان گونه که به ولادت اسماعیل ـ علیه‌السّلام ـ بشارت داده است به ولادت و قیام قائم (عج) نیز بشارت داده است.
شباهت‌های حضرت حجت(عج) با پیامبران الهی

خبر جدید