حذف اماکن مذهبی مسلمانان و مسیحیان از نقشه شهر بیت المقدس
وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی نقشه‌ای از بیت‌المقدس منتشر کرده که فاقد مکان‌های مقدس مسلمانان و مسیحیان قدس و نواحی اطراف آن می‌باشد.

حذف اماکن مذهبی مسلمانان و مسیحیان از نقشه شهر بیت المقدس

وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی نقشه‌ای از بیت‌المقدس منتشر کرده که فاقد مکان‌های مقدس مسلمانان و مسیحیان قدس و نواحی اطراف آن می‌باشد.
حذف اماکن مذهبی مسلمانان و مسیحیان از نقشه شهر بیت المقدس

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی