اهانت معاون رییس پلیس دبی به روایات مهدویت
معاون رییس پلیس دبی، در جدیدترین پیام توییتری خود، روایات وارد شده دربارۀ ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به سخره گرفت.

اهانت معاون رییس پلیس دبی به روایات مهدویت

معاون رییس پلیس دبی، در جدیدترین پیام توییتری خود، روایات وارد شده دربارۀ ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به سخره گرفت.
اهانت معاون رییس پلیس دبی به روایات مهدویت

بک لینک رنک 8

ganool review