تلاش انگلیس برای مسیحی‌سازی ۳ هزار کودک آواره سوری
فعالان سوری از برنامه سری دولت انگلیس برای مسیحی‌سازی ۳ هزار کودک مسلمان آواره سوری ابراز نگرانی کردند.

تلاش انگلیس برای مسیحی‌سازی ۳ هزار کودک آواره سوری

فعالان سوری از برنامه سری دولت انگلیس برای مسیحی‌سازی ۳ هزار کودک مسلمان آواره سوری ابراز نگرانی کردند.
تلاش انگلیس برای مسیحی‌سازی ۳ هزار کودک آواره سوری

فانتزی