عکس/علامه جعفری و شاگرد ژاپنی‎اش
به گزارش سرویس دینی جام نیوز، علامه جعفری و مرحوم اسماعیل ناکایاما، شاگرد ژاپنی ایشان در دهه 50.

عکس/علامه جعفری و شاگرد ژاپنی‎اش

به گزارش سرویس دینی جام نیوز، علامه جعفری و مرحوم اسماعیل ناکایاما، شاگرد ژاپنی ایشان در دهه 50.
عکس/علامه جعفری و شاگرد ژاپنی‎اش

خرید بک لینک