بازیگر مسیحی که حافظ قرآن شد
بشاره واکیم، کارگردان و بازیگر مسیحی مصری در قاهره متولد شد، او در زمان حیات به حفظ قرآن همت گماشت و بعدها تفاسیر قرآنی را نیز مطالعه کرد.

بازیگر مسیحی که حافظ قرآن شد

بشاره واکیم، کارگردان و بازیگر مسیحی مصری در قاهره متولد شد، او در زمان حیات به حفظ قرآن همت گماشت و بعدها تفاسیر قرآنی را نیز مطالعه کرد.
بازیگر مسیحی که حافظ قرآن شد

پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!
«نعیمه وهبی سلطان»، بانوی بی‌سواد فلسطینی است که با وجود این که ۸۵ سال سن دارد، به‌تازگی موفق به حفظ کامل قرآن شد.

پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!

«نعیمه وهبی سلطان»، بانوی بی‌سواد فلسطینی است که با وجود این که ۸۵ سال سن دارد، به‌تازگی موفق به حفظ کامل قرآن شد.
پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!

اندروید