دادگاهی در مصر، دیروز، 6 اسفندماه، سه جوان مسیحی قبطی این کشور را به اتهام توهین به اسلام، به 5 سال حبس محکوم کرد.

اس ام اس

باران دانلود