انتشار تصاویر جدید از دختران ربوده شده توسط بوکوحرام +عکس
گروه تکفیری بوکوحرام تصاویری جدید از دختران دبیرستانی ربوده شده در آوریل ۲۰۱۴ منتشر کرد.

انتشار تصاویر جدید از دختران ربوده شده توسط بوکوحرام +عکس

گروه تکفیری بوکوحرام تصاویری جدید از دختران دبیرستانی ربوده شده در آوریل ۲۰۱۴ منتشر کرد.
انتشار تصاویر جدید از دختران ربوده شده توسط بوکوحرام +عکس

سپهر نیوز