مسلمان‌شدن یک زن کامرونی در قشم
«اینام کیسو» بانوی 26 ساله مسیحی اهل کامرون در سفر به جزیره قشم و با جاری کردن خطبه عقدش با یک مسلمان توسط امام جمعه این شهرستان، به دین اسلام و مذهب تشیع مشرف شد.

مسلمان‌شدن یک زن کامرونی در قشم

«اینام کیسو» بانوی 26 ساله مسیحی اهل کامرون در سفر به جزیره قشم و با جاری کردن خطبه عقدش با یک مسلمان توسط امام جمعه این شهرستان، به دین اسلام و مذهب تشیع مشرف شد.
مسلمان‌شدن یک زن کامرونی در قشم

سپهر نیوز