مراحل نصب ضریح جدید پیر میدان دار عشق؛ حضرت حبیب ابن مظاهر اسدی(رضی) در جوار مضجع مطهر ‏سیدالشهدا(ع) آغاز شد.

اتوبیوگرافی

تکنولوژی جدید