در خواست آیت الله وحید خراسانی از مردم
در این شب کسی بدنیا می‌آیند که خودشان در موقع تولد فرمودند که صدق و عدل خدا در این وجود است.

در خواست آیت الله وحید خراسانی از مردم

در این شب کسی بدنیا می‌آیند که خودشان در موقع تولد فرمودند که صدق و عدل خدا در این وجود است.
در خواست آیت الله وحید خراسانی از مردم

ganool review

مردم دو روستای نبل و الزهرا که به تازگی از حضور و محاصره تروریست ها آزاد شده و مردم آن به وضعیت بهتری از زندگی دست یافته اند در خیابان های خود با فریاد از ایران ، روسیه و حزب الله تشکر و قدردانی می کنند .

عکس های داغ جدید

ورزش و زندگی