مسجدی در استرالیا در شعله‌های آتش سوخت +عکس
حریق در مسجد شهر گیلونگ، در ۷۵ کیلومتری ملبورن استرالیا سبب تخریب کامل ساختمان مسجد شد. بازرسان پلیس این آتش سوزی را مشکوک اعلام کرده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

مسجدی در استرالیا در شعله‌های آتش سوخت +عکس

حریق در مسجد شهر گیلونگ، در ۷۵ کیلومتری ملبورن استرالیا سبب تخریب کامل ساختمان مسجد شد. بازرسان پلیس این آتش سوزی را مشکوک اعلام کرده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
مسجدی در استرالیا در شعله‌های آتش سوخت +عکس

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان