آیت‌الله علم الهدی، مرزبان حفظ حریم قدسی مشهد
مرور دغدغه‌های آیت‌الله علم الهدی در سالیان اخیر نشان داده است که اگر تیزبینی بی نظیر ایشان در زمینه های فرهنگی و محرومیت‌زدایی از مردم پناه آورده به حاشیه این شهر، در میان مسئولان دولتی وجود داشت امروز قطعا شاهد مشکلاتی به مراتب کمتر در پایتخت معنوی ایران بودیم.

آیت‌الله علم الهدی، مرزبان حفظ حریم قدسی مشهد

مرور دغدغه‌های آیت‌الله علم الهدی در سالیان اخیر نشان داده است که اگر تیزبینی بی نظیر ایشان در زمینه های فرهنگی و محرومیت‌زدایی از مردم پناه آورده به حاشیه این شهر، در میان مسئولان دولتی وجود داشت امروز قطعا شاهد مشکلاتی به مراتب کمتر در پایتخت معنوی ایران بودیم.
آیت‌الله علم الهدی، مرزبان حفظ حریم قدسی مشهد

اخبار کارگران