مفتی افراطی یهودی: زنان نباید به دانشگاه بروند!
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت که یک فرقه افراطی دین یهود به نام «ساتمار»، در فتوای جدیدی تحصیلات دانشگاهی را برای زنان یهودی در تمام کشورها از جمله انگلیس برخلاف تورات و ممنوع اعلام کرده است.

مفتی افراطی یهودی: زنان نباید به دانشگاه بروند!

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت که یک فرقه افراطی دین یهود به نام «ساتمار»، در فتوای جدیدی تحصیلات دانشگاهی را برای زنان یهودی در تمام کشورها از جمله انگلیس برخلاف تورات و ممنوع اعلام کرده است.
مفتی افراطی یهودی: زنان نباید به دانشگاه بروند!

آلرژی و تغذیه