توجیه عجیب مفتی سعودی درباره رانندگی نکردن زنان! +عکس
انتشار تصاویری از یک برنامه تلویزیونی که به دلایل ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان می پرداخت، کاربران شبکه اجتماعی را به واکنش وا داشت.

توجیه عجیب مفتی سعودی درباره رانندگی نکردن زنان! +عکس

انتشار تصاویری از یک برنامه تلویزیونی که به دلایل ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان می پرداخت، کاربران شبکه اجتماعی را به واکنش وا داشت.
توجیه عجیب مفتی سعودی درباره رانندگی نکردن زنان! +عکس

گوشی موبایل