اهتزاز پرچم مسجد مقدس جمکران بر فراز برج میلاد
در پایان این مراسم، نشان خادمی مسجد مقدس جمکران به چمران رییس شورای شهر و درویش پور مدیرعامل برج میلاد از طرف مسجد مقدس جمکران اعطا شد.

اهتزاز پرچم مسجد مقدس جمکران بر فراز برج میلاد

در پایان این مراسم، نشان خادمی مسجد مقدس جمکران به چمران رییس شورای شهر و درویش پور مدیرعامل برج میلاد از طرف مسجد مقدس جمکران اعطا شد.
اهتزاز پرچم مسجد مقدس جمکران بر فراز برج میلاد

گریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه!
انسان مومن باید عبد درگاه معبود یکتا باشد و به نوعی همیشه خود را در محضر خداوند بداند

گریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه!

انسان مومن باید عبد درگاه معبود یکتا باشد و به نوعی همیشه خود را در محضر خداوند بداند
گریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه!

پرس نیوز