هشدار سید حسن نصرالله در مورد سریال‌های ماه رمضان
سید حسن نصرالله در درس گفتار رمضان که در روز هشتم خرداد برگزار شد نسبت به سریال‌های ماه رمضان هشدار داد.

هشدار سید حسن نصرالله در مورد سریال‌های ماه رمضان

سید حسن نصرالله در درس گفتار رمضان که در روز هشتم خرداد برگزار شد نسبت به سریال‌های ماه رمضان هشدار داد.
هشدار سید حسن نصرالله در مورد سریال‌های ماه رمضان

در اسلام شغل کشاورزی مستحب و از جمله بهترین شغل‌هاست، چرا که کشاورز قدر آب را دانسته و به‌ درستی از آن استفاده می‌کند.

وبلاگ اطلاعات

باران فیلم