اخیرا هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی با یکدیگر به شمال سفر کرده بودند.

سیستم اطلاع رسانی

شهرداری